Mediatwist - ACR a Headroom

Očekávaný a neoddiskutovatelný nástup nových vysokorychlostních technologií do datových přenosů vytváří tlak, vedoucí k překotnému vývoji nových konstrukcí kabelů "kategorie 5". Jednotliví výrobci vychází v podstatě ze stejného základu, ale různé konstrukční a materiálové změny a úpravy přináší různou výkonnost. Materiály pláště a izolace vodiče, uspořádání jednotlivých párů a fyzický tvar kabelu jsou veličiny, které zásadním způsobem ovlivňují jejich elektrické přenosové vlastnosti. Z výše uvedeného plyne, že parametry "dávno" definované pro kategorii 5 "dnes" splňuje velké množství kabelů různých výrobců. Konečný uživatel velmi těžce volí mezi těmito výrobky také díky tomu, že doposud neexistuje obecně uznávaný způsob porovnání proklamovaných přenosových parametrů, který by o kvalitě kabelu věrohodně vypovídal. "Splňuje nebo převyšuje standardy kategorie 5" se stalo heslem, zaštiťujícím velkou skupinu produktů. Patří sem kabely, které pouze splňují danou specifikaci, ale také kabely převyšující standardy několikanásobně. Pro vyhodnocení stovek různých kabelů kategorie 5 je nutné zvolit testovací prvek. Jak se zdá, klíčovým elektrickým parametrem, popisujícím skutečný výkon konkrétní linky, se stává ACR. Parametr ACR je dán rozdílem hodnot přeslechu (NEXT) a útlumu (Attenuation), vztaženým na konkrétní frekvenci. Například kabel vykazující přeslech 44dB a útlum 20dB na frekvenci 100MHz bude mít hodnotu ACR 24dB/100MHz (44dB – 20dB). Pro parametr ACR specifikuje TIA/EIA na frekvenci 100 MHz. hodnotu 10dB. Hodnota ACR může být zvýšena zlepšením jednoho nebo druhého parametru, ovšem ideálním případem je vyvážený posun obou výše zmiňovaných parametrů.

Výrobci kabelů přišli velmi rychle na možnost zlepšení přeslechu (NEXT) pomocí těsnějšího zkrutu jednotlivých párů (více závitů na jednotku délky kabelu). Těsnější zkrut prodlužuje jednotlivé vodiče v rámci kabelu a signál se tak přenáší na větší vzdálenost. Bohužel tím dochází ke ztrátě části energie, která je při přenosu signálu vyzářena. Proto je nezbytné klást při posuzování hodnoty ACR důraz nejen na jeho absolutní hodnotu, nýbrž také na vzájemnou vyváženost obou sekundárních parametrů. A právě konstrukce kabelu Media Twist firmy Belden přináší vyvážené zlepšení obou výše uvedených hodnot. Výsledkem není pouze vyšší integrita signálu, ale navíc i jeho zlepšená dynamika. Media Twist na 100 MHz zlepšuje dynamiku signálu o více než 15 procent v porovnání se standardy kategorie 5, přeslech je zlepšen o více než 12 dB.
Headroom - dodatečná hodnota ACR (lepší než specifikace normy)
ACR - rozdíl útlumu a přeslechu (signál/šum)

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz